Розділ 4. Будова слова - § 21. Спільнокореневі слова. Корінь слова

Завдання 4

Прочитай корені слів. Поміркуй, що вони можуть означати.
Спів-, чорн-, шир-, біг-, хат-.
• Хто більше? Добери і запиши слова з такими коренями.

Розв'язання:

Співак, співати, співучий, чорний, чорніти, ширше, ширина, біг, бігати, хата, хатній, хатинка.

Повідомити про помилку