Розділ 4. Будова слова - § 21. Спільнокореневі слова. Корінь слова

Завдання 6

Прочитай вірш Ярослава Скидана. Визнач його тему.
Батьківщина
Україна - рідний край,
рідне поле, зелен
рідне місто й рідна хата,
рідне небо, рідна мати.
• Чи є у вірші спільнокореневі слова?
• Чи можна вважати спільнокореневими (спорідненими) слова Батьківщина, Україна? Чому?
• Знайди у вірші й випиши різні форми того самого слова. Чому їх не вважають спорідненими словами?

Розв'язання:

• У вірші спільнокореневих слів немає. Слова, які мають спільну частину, однакову за звучанням і значенням, називають спорідненими.
• Слова Батьківщина, Україна - це слова-синоніми.
• Різні форми того самого слова: рідний, рідне, рідна. Вони не є спорідненими, тому що слова, різняться тільки закінченням.

Повідомити про помилку