Розділ 4. Будова слова - § 23. Загальне поняття про орфограму

Завдання 1

Поміркуйте, яка орфограма в цих словах.
п'ятниця, ім'я, в'юн, б'є.
• Запишіть ще кілька слів із такими орфограмами. Перевірте їх.

Розв'язання:

П’ятниця, ім’я, в’юн, б’є, сім’я, бур’ян, м’ята, комп’ютер.
• В цих словах небуквена орфограма - написання апострофа.

Повідомити про помилку