Розділ 4. Будова слова - § 23. Загальне поняття про орфограму

Завдання 2

Поміркуй, яка орфограма в цих словах.
хо-джу
три-ста
учи-тель
• Запиши свої приклади.

Розв'язання:

Хо-джу, три-ста, учи-тель, комп'-ютер, ляль-ка, ліній-ка.
• В цих словах небуквена орфограма - перенос слова.

Повідомити про помилку