Розділ 4. Будова слова - § 24. Ненаголошені звуки [є], [и] в коренях слів. Позначення їх на письмі

Завдання 10

Утворіть прислів'я і запишіть. Як ви їх розумієте?
Без сім'ї
Яке дерево, такі й віти,
Усе купиш,
які батьки, такі й діти.
лише тата і мами - ні.
нема щастя на землі.
• Підкресліть слова з орфограмами: ненаголошені [е], [и] в коренях слів. Доберіть до них перевірні і запишіть слова парами.

Розв'язання:

Без сім’ї нема щастя на землі.
Яке дерево, такі й віти, які батьки, такі й діти.
Усе купиш, лише тата і мами - ні.
Землі́ - зе́млі, де́рево - дере́ва.

Повідомити про помилку