Розділ 4. Будова слова - § 24. Ненаголошені звуки [є], [и] в коренях слів. Позначення їх на письмі

Завдання 2

Прочитайте слова у стовпчиках. Порівняйте вимову голосних звуків у виділених коренях.
темний - темніти стихла - тихенько
дерево - дерева  листя - листок
• Як вимовляються голосні звуки у наголошених складах? А в ненаголошених?

Розв'язання:

Те́мний - темні́ти, де́рево - дере́ва, сти́хла - тихе́нько, ли́стя - листо́к.
• Ненаголошений звук [е] у вимові наближається до звука [и]: [зеимля], [пеиро]. Ненаголошений звук [и] у вимові наближається до звука [е]: [лиесток], [зиема].

Повідомити про помилку