Розділ 4. Будова слова - § 24. Ненаголошені звуки [є], [и] в коренях слів. Позначення їх на письмі

Завдання 4

Прочитай виразно вірш Вадима Скомаровського. Правильно вимовляй виділені слова.
Лісова колиска
Стежка, озеро, стіжок -
все у падолисті,
і в гніздечку для пташок
задрімав сухий листок,
наче у колисці.
• Поміркуй, чому вірш має таку назву.
• Запиши вірш. У виділених словах постав наголоси, підкресли букви, що позначають ненаголошені звуки [е], [и].

Розв'язання:

Лісова колиска
Стежка, о́зеро, стіжок -
все у падолисті,
і в гніздечку для пташок
задрімав сухий листо́к,
наче у колисці.

Повідомити про помилку