Розділ 4. Будова слова - § 24. Ненаголошені звуки [є], [и] в коренях слів. Позначення їх на письмі

Завдання 5

Прочитайте слова. Правильно вимовляйте голосні звуки в ненаголошених складах.
в..сна  весни
з..мля  землі
кр..ло  крила
ч..сло  числа
• У яких словах голосні звуки [е], [и] вимовляємо чітко й виразно? Чому? Які букви пишемо?
• Запишіть слова лівого стовпчика, уставляючи пропущені букви. Орієнтуйтеся на написання слів правого стовпчика.

Розв'язання:

Весна́ - ве́сни, земля́ - зе́млі, крило́ - кри́ла, число́ - чи́сла.

Повідомити про помилку