Розділ 4. Будова слова - § 24. Ненаголошені звуки [є], [и] в коренях слів. Позначення їх на письмі

Завдання 6

Зміни слова так, щоб ненаголошений склад став наголошеним. Запиши за зразком.
перо - пера
крило - ?
село - ?
зима - ?
земля - ?
• Чи допомогла така зміна слів з'ясувати, яку букву писати в не-наголошеному складі? Чому?

Розв'язання:

Крило́ - кри́ла, село́ - се́ла, зима́ - зи́ми, земля́ - зе́млі.
• Під час написання слова з ненаголошеними [е], [и] в коренях треба перевіряти наголосом.

Повідомити про помилку