Розділ 4. Будова слова - § 24. Ненаголошені звуки [є], [и] в коренях слів. Позначення їх на письмі

Завдання 9

Прочитай вірш Анатолія Камінчука. Придумай до нього заголовок.
Листя падає додолу.
Засинає гай і поле.
На в..рбі один л..сточок.
До з..ми один д..ньочок!
• Запиши вірш, уставляючи пропущені букви у словах.
• Написання якого слова не треба було перевіряти? Чому? Добери до нього споріднені з ненаголошеним [и] і запиши їх.
• Добери перевірні слова, щоб перевірити, яку букву (е чи и) писати в ненаголошеному складі.

Розв'язання:

• Листя падає додолу.
Засинає гай і поле.
На вербі один листочок.
До зими один деньочок!
• Не треба було перевіряти слово листочок, тому що у вірші вже є перевірне слово листя.
• Листя, листяний, листочок.

Повідомити про помилку