Розділ 4. Будова слова - § 25. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом

Завдання 1

Прочитай слова. Усно добери до них перевірні.
т..хенько
в..селий
оз..ро
с.лач
М..док
м..даль
вогн..ще
к..піти
ап..льсин
п..ріг
• У яких словах наголошені [е], [и] перевірити наголосом неможливо?
Як правильно записати ці слова?

Розв'язання:

• Медаль, вогнище, кипіти, апельсин, пиріг.
• У деяких словах ненаголошені [е], [и] не можна перевірити наголосом. Правопис таких слів треба звіряти за орфографічним словником.

Повідомити про помилку