Розділ 4. Будова слова - § 27. Вимова і написання слів зі звуками [ґ], [дж], [дз], [дз']

ГДЗ на вправу 2 до параграфа 27 з української мови авторів Вашуленко Васильківська, що знаходиться в підручнику на сторінці 80

Умова:

Утвори і запиши слова.
• Вимов ці слова правильно. За потреби звертайся до орфоепічного словника.
• Підкресли сполучення букв, яке позначає звуки [дж], [дз], [дз'].
! Орфоепічний словник – це словник, у якому подаються загальноприйняті правила літературної вимови слів певної мови.


Розв'язання:

Джміль, джинси, дзвінок, дзеркало, дзюркоче, дзьобати.

Повідомити про помилку