Розділ 4. Будова слова - § 32. Подовжені м'які приголосні звуки

ГДЗ на вправу 5 до параграфа 32 з української мови авторів Вашуленко Васильківська, що знаходиться в підручнику на сторінці 99

Умова:

Випиши з орфоепічного чи орфографічного словника п'ять слів із подовженими м'якими приголосними, поділи їх для переносу різними способами.


Розв'язання:

На – сі – ння, на – сін – ня;
ко – ло – сся, ко – лос – ся;
ста – ття, стат – тя;
зна – ря – ддя, зна – ряд – дя;
ши – ття, шит – тя.

Повідомити про помилку