Розділ 5. Частини мови - 33. Поняття про іменник як частину мови

Умова:

Доповніть текст інформацією про Україну, уживаючи іменники – власні і загальні назви.
Англія, Австрія, Бельгія, Данія, Нідерланди, Португалія і Швейцарія – європейські країни. Україна – теж велика держава Європи.
• Випишіть назви країн у послідовності: із наголосом на першому, потім – на другому, далі – на третьому складі. Поясніть уживання великої букви у словах.
• Які ще країни Європи вам відомі? Запишіть їхні назви.


Розв'язання:

• А́нглія, А́встрія, Да́нія, Бе́льгія, Нідерла́нди, Португа́лія, Швейца́рія.
• Германія, Чехія, Молдова, Угорщина, Словаччина, Білорусь.

Повідомити про помилку