Розділ 5. Частини мови - 35. Змінювання іменників за числами (однина і множина)

Умова:

Прочитай уривок із вірша Лесі Лужецької.
Україна – край чудовий!
Є в нім луки, сині гори.
Є ліси – густі, дрімучі.
Є сади – рясні, квітучі.
Є поля у краю тім.
І річки чудові в нім.
• Назви іменники, ужиті у множині. Утвори від них форму однини і запиши за зразком. Познач закінчення і визнач рід іменників.


Розв'язання:

• Луки – лук[а] (ж. р.);
гори – гор[а] (ж. р.);
ліси – ліс[ ] (ч. р.);
сади – са[ ] (ч. р.);
поля – пол[е] (с. р.);
річки – річк[а] (ж. р.).

 
Повідомити про помилку