Розділ 5. Частини мови - 40. Узгодження прикметника з іменником у різних формах

Умова:

Доберіть прикметники і запишіть за зразком. Позначте закінчення прикметників.
Море (яке?) ? – на морі (якому?) ? .
Річка (яка?) ? – біля річки (якої?) ? .
Озеро (яке?) ? – в озері (якому?) ? .
Водойми (які?) – ? водоймами (якими?) ?.


Розв'язання:

Море (яке?) тепл[е] – на морі (якому?) тепл[ому] .
Річка (яка?) широк[а] – біля річки (якої?) широк[ої] .
Озеро (яке?) чист[е] – в озері (якому?) чист[ому].
Водойми (які?) красив[і] – водоймами (якими?) красив[ими].

Повідомити про помилку