Розділ 5. Частини мови - 41. Змінювання прикметників за родами

Умова:

Прочитайте вірш Наталі Забіли. Усно опишіть красуню Весну, уживаючи прикметники.
Весела, гарна й кучерява,
маленька дівчинка Весна
біжить, сміється, сіє трави,
і пісня ллється голосна.
І луг зелений зацвітає,
і свіжим листям гай шумить.
А дівчинка мала зростає
не щогодини, а щомить.
• Випишіть прикметники разом з іменниками у три стовпчики. Поясніть, як ви визначали форми роду прикметників. Позначте закінчення у прикметниках.
Чоловічий рід
Жіночий рід
Середній рід


Розв'язання:

Чоловічій рід
Зелен[ий] луг

Жіночий рід
весел[а]
гарн[а]
кучеряв[а]
маленьк[а] дівчинка
пісня голосн[а]

Середній рід
свіж[им] листям

Повідомити про помилку