Розділ 5. Частини мови - 42. Спостереження за роллю прикметників у мовленні

Умова:

Прочитайте текст. Розкажіть, що ви дізналися про колібрі.
Колібрі – найменший птах на планеті. Цей птах має яскраве оперення, яке переливається під сонячними променями різними кольорами і є предметом його маленької гордості. Деякі колібрі мають чубчики або невеликий малюнок на голові. Дзьоб у пташки тонкий, довгий, верхня частина дзьоба обхоплює краями нижню. Язик у колібрі роздвоєний.
Крила птаха мають гостру форму. Лапки у колібрі маленькі, слабкі, із довгими кігтями. Вони практично не придатні для ходіння, саме тому пташка більшу частину часу перебуває в повітрі. Хвіст колібрі має яскраве забарвлення.
Дайте повні відповіді на запитання за змістом тексту і запишіть їх.
1. Якого розміру колібрі?
2. Яке у нього оперення?
3. Яка в нього голівка?
4. Який дзьоб?
5. Який язик?
6. Які крила?
7. Які лапки?
8. Який хвіст?
• Підкресліть прикметники. Визначте число і рід прикметників, позначте закінчення.


Розв'язання:

1. Колібрі – найменш[ий] (одн., ч. р.) птах на планеті.
2. У нього яскрав[е] оперення, яке переливається під сонячн[ими] (множ.) променями різн[ими] (множ.) кольорами.
3. На голівці є чубчик або невелик[ий] (одн., ч. р.)малюнок.
4. Дзьоб у пташки тонк[ий] (одн., ч. р.), довг[ий] (одн., ч. р.), верхн[яя] (одн., ж. р.) частина дзьоба обхоплює краями нижн[ю] (одн., ж. р.).
5. Язик у колібрі роздвоєн[ий] (одн., ч. р.).
6. Крила птаха мають гостр[у] (одн., ж. р.) форму.
7. Лапки у колібрі маленьк[і] (множ.), слабк[і] (множ.), із довг[ими] (множ.), кігтями, не предатні для ходіння.
8. Хвіст має яскрав[е] (одн., ч. р.) забарвлення.

Повідомити про помилку