ЧАСТИНА 1 - ПРИРОДНІ ЗОНИ ЗЕМЛІ

Реклама:

Завдання 5. Перевір, чи правильні твердження. Обведи «Так» або «Ні». Виправ помилку (усно).


А Лісостепом називають територію, на якій
чергуються ділянки лісу і степу.
Так
Б У лісостеповій зоні спекотне літо і дуже холодна
зима.
Ні
В У лісостеповій зоні переважають родючі
чорноземи.
Так
Г У лісостепу переважають листяні ліси. Ні
Д У гущавині лісів мешкають козулі, які живляться
дрібними тваринами.
Ні
Повідомити про помилку
Реклама: