ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2005 рік) 

Назад до ГДЗ 5 клас Українська мова
ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2005 рік)
12
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2005
 • Видавництво: Грамота, Київ
 • Мова навчання: українська

Справлятися зі всіма шкільними предметами буває дуже складно. Деякі великі і складні теми вимагають багато часу і зусиль для їх вивчення. Щоб спростити життя школярам ми створили цей сайт, де можете знайти ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2005 рік).

 • ВСТУП № 1-9

  • § 1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова - державна мова України № 1-9

   1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ № 10-55

  • § 2. Частини мови. Основні способо їх розпізнавання № 10-15

   10 11 12 13 14 15
  • § 3. Іменник № 16-24

   16 17 18 19 20 21 22 23 24
  • § 4. Прикметник № 25-28

   25 26 27 28
  • § 5. Числівник № 29-34

   29 30 31 32 33 34
  • § 6. Займенник № 35-38

   35 36 37 38
  • § 7. Дієслово № 39-42

   39 40 41 42
  • § 8. Прислівник № 43-46

   43 44 45 46
  • § 9. Прийменник і сполучник № 47-51

   47 48 49 50 51
  • Завдання для самоперевірки № 52-55

   52 53 54 55
 • ТЕКСТ № 56-75

  • § 10. Основні ознаки тексту № 56-60

   56 57 58 59 60
  • § 11. Будова тексту. Тема, мікротема, тематичне речення № 61-66

   61 62 63 64 65 66
  • § 12. Типи висловлювань № 67-74

   67 68 69 70 71 72 73 74
  • Завдання для самоперевірки № 75

   75
 • СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ № 76-170

  • § 13. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні. № 76-82

   76 77 78 79 80 81 82
  • § 14. Речення. Граматична основа речення. № 83-88

   83 84 85 86 87 88
  • § 15. Речення з одним головним членом № 89-93

   89 90 91 92 93
  • § 16. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення № 94-101

   94 95 96 98 99 100 101
  • § 17. Головні члени речення № 102-108

   102 103 104 105 106 107 108
  • § 18. Другорядні члени речення № 109-119

   109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
  • § 19. Однорідні члени речення № 120-125

   120 121 122 123 124 125
  • § 20. Однорідні члени речення з узагальнювальним словом. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах № 126-135

   126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
  • § 21. Звертання. Розділові знаки при звертанні № 136-142

   136 137 138 139 140 141 142
  • § 22. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Відокремлення вставних слів № 143-149

   143 144 145 146 147 148 149
  • § 23. Складне речення № 150-155

   150 152 153 154 155
  • § 24. Речення з прямою мовою. Розділові знаки при прямій мові після слів автора і перед словами автора № 156-161

   156 157 158 159 160 161
  • § 25. Діалог. Розділові знаки в діалозі № 162-168

   162 163 164 165 166 167 168
  • Завдання для самоперевірки № 169-170

   169 170
 • ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ № 171-354

  • § 26. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки № 171-180

   171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
  • § 27. Приголосні тверді і м'які № 181-187

   181 182 183 184 185 186 187
  • § 28. Дзвінкі і глухі приголосні № 188-195

   188 189 190 191 192 193 194 195
  • § 29. Букви г і ґ № 198-203

   198 199 201 202 203
  • § 30. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв ї, є, ю, я № 204-213

   204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
  • § 31. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка № 214-222

   214 215 216 217 218 219 220 221 222
  • § 32. Склад. Наголос. Основні правила переносу № 223-231

   223 224 225 226 227 228 229 230 231
  • § 33. Орфоепічна помилка. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені в коренях слів № 233-237

   233 234 235 236 237
  • § 34. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом № 238-243

   238 239 240 241 242 243
  • § 35. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків № 246-249

   246 247 248 249
  • § 36. Спрощення в групах приголосних № 250-254

   250 251 252 253 254
  • § 37. Чергування о - а, е - і, е - и № 256-261

   256 257 258 259 260 261
  • § 38. Чергування о, е з і № 262-267

   262 263 264 265 266 267
  • § 39. Чергування е - о після ж, ч, ш № 268-274

   268 269 270 271 272 273 274
  • § 40. Букви и, і після ж,ч,ш,щ та г,к,х у коренях слів № 275-281

   275 276 277 278 280 281
  • § 41. Найголовніші правила чергування приголосних звуків № 282-290

   282 283 284 285 286 287 289 290
  • § 42. Основні правила чергування у - е, і - й № 291-299

   291 292 293 294 295 296 297 298 299
  • § 43. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь,і,є,ю,я. Правила вживання м'якого знаку № 300-307

   300 301 302 303 304 305 306 307
  • § 44. Сполучення йо,ьо № 308-316

   308 309 310 311 312 313 314 315 316
  • § 45. Правила вживання апострофа № 317-323

   317 318 319 320 321 322 323
  • § 46. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків № 324-329

   324 325 326 327 328 329
  • § 47. Вимова і написання слів із подовженими приголосними № 330-338

   330 331 332 333 334 335 336 337 338
  • § 48. Написання слів іншомовного походження № 339-348

   339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
  • Завдання для самоперевірки № 349-354

   349 350 351 352 353 354
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ № 355-409

  • § 49. Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками № 355-362

   355 356 357 358 359 360 361 362
  • § 50. Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях № 363-368

   363 364 365 366 367 368
  • § 51. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів № 369-377

   369 370 371 372 373 374 375 376 377
  • § 52. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів № 378-388

   378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
  • § 53. Омоніми № 389-395

   389 390 391 392 393 394 395
  • § 54. Фразеологізми. Значення фразеологізмів № 396-405

   396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
  • Завдання для самоперевірки № 406-409

   406 407 408 409
 • БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ № 410-446

  • § 55. Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення - значущі частини слова № 410-422

   410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  • § 56. Вимова й написання префікса з- (зі-, с-) № 424-431

   424 425 426 427 428 429 430 431
  • § 57. Вимова й написання префіксів роз-, без- № 432-437

   432 433 434 435 436 437
  • § 58. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі- № 438-445

   438 439 440 441 442 443 444 445
  • Завдання для самоперевірки № 446

   446
 • ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) № 447-496

  • § 60. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність № 447-451

   447 448 449 450 451
  • § 61. Читання № 452-453

   452 453
  • § 62. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами опису № 454-457

   454 455 456 457
  • § 63. Правила спілкування. Створення діалогів № 458-464

   458 459 460 461 462 463 464
  • § 64. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю № 465-466

   465 466
  • § 65. Характерні ознаки мовних стилів № 467-470

   467 468 469 470
  • § 66. Усна відповідь на лінгвістичну тему № 471-473

   471 472 473
  • § 67. Усний відгук на відповідь однокласника № 474-475

   474 475
  • § 68. Замітка - інформація в газету № 476-477

   476 477
  • § 69. Твір-розповідь на основі власного досвіду № 478-479

   478 479
  • § 70. Докладний переказ тексту, що містить опис предмета № 480-481

   480 481
  • § 71. Особливості побудови художнього і наукового описів № 482-483

   482 483
  • § 72. Докладний переказ тексту, що містить опис тварини № 484-486

   484 485 486
  • § 73. Написання листа. Адреса № 487-491

   487 488 489 490 491
  • § 74. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму № 492-496

   492 493 494 495 496
Повідомити про помилку

Протягом року школярі вивчатимуть такі теми:

 • Текст
 • Синтаксис і пунктуація
 • Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія
 • Лексикологія
 • Будова слова. Фразеологія
 • Зв’язна мова

Домашні завдання на відмінно!

Відтепер Вам не варто хвилюватися про те, чи правильно Ви виконали домашню роботу. На нашому сайті ви зможете знайти всі правильні відповіді і готові домашні завдання у гдз з укр мови 5 клас авторів С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2018 рік.

ГДЗ – допомога батькам

Збірники ГДЗ з української мови будуть корисні батькам, які хочуть допомогти з навчанням своїм діткам, але не мають достатньо часу для цього. Після того як Ваша дитина виконає домашнє завдання самостійно, Ви зможете перевірити його використавши збірник готових домашніх завдань. Так Ви будете впевнені в тому, що всі вправи виконані вірно і Ваша дитина заслуговує на високу оцінку!