ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2005 

ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2005 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2005
 • Видавництво: Грамота, Київ
 • 3

Справлятися зі всіма шкільними предметами буває дуже складно. Деякі великі і складні теми вимагають багато часу і зусиль для їх вивчення. Щоб спростити життя школярам ми створили цей сайт, де можете знайти ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2005 рік).


Обери відповідь до вправи

 • ВСТУП № 1-9

  • § 1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова - державна мова України № 1-9

   1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ № 10-55

  • § 2. Частини мови. Основні способо їх розпізнавання № 10-15

  • § 3. Іменник № 16-24

  • § 4. Прикметник № 25-28

  • § 5. Числівник № 29-34

  • § 6. Займенник № 35-38

  • § 7. Дієслово № 39-42

  • § 8. Прислівник № 43-46

  • § 9. Прийменник і сполучник № 47-51

  • Завдання для самоперевірки № 52-55

 • ТЕКСТ № 56-75

  • § 10. Основні ознаки тексту № 56-60

  • § 11. Будова тексту. Тема, мікротема, тематичне речення № 61-66

  • § 12. Типи висловлювань № 67-74

  • Завдання для самоперевірки № 75

   75
 • СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ № 76-170

  • § 13. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні. № 76-82

  • § 14. Речення. Граматична основа речення. № 83-88

  • § 15. Речення з одним головним членом № 89-93

  • § 16. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення № 94-101

  • § 17. Головні члени речення № 102-108

  • § 18. Другорядні члени речення № 109-119

  • § 19. Однорідні члени речення № 120-125

  • § 20. Однорідні члени речення з узагальнювальним словом. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах № 126-135

  • § 21. Звертання. Розділові знаки при звертанні № 136-142

  • § 22. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Відокремлення вставних слів № 143-149

  • § 23. Складне речення № 150-155

  • § 24. Речення з прямою мовою. Розділові знаки при прямій мові після слів автора і перед словами автора № 156-161

  • § 25. Діалог. Розділові знаки в діалозі № 162-168

  • Завдання для самоперевірки № 169-170

 • ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ № 171-354

  • § 26. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки № 171-180

  • § 27. Приголосні тверді і м'які № 181-187

  • § 28. Дзвінкі і глухі приголосні № 188-195

  • § 29. Букви г і ґ № 198-203

  • § 30. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв ї, є, ю, я № 204-213

  • § 31. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка № 214-222

  • § 32. Склад. Наголос. Основні правила переносу № 223-231

  • § 33. Орфоепічна помилка. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені в коренях слів № 233-237

  • § 34. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом № 238-243

  • § 35. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків № 246-249

  • § 36. Спрощення в групах приголосних № 250-254

  • § 37. Чергування о - а, е - і, е - и № 256-261

  • § 38. Чергування о, е з і № 262-267

  • § 39. Чергування е - о після ж, ч, ш № 268-274

  • § 40. Букви и, і після ж,ч,ш,щ та г,к,х у коренях слів № 275-281

  • § 41. Найголовніші правила чергування приголосних звуків № 282-290

  • § 42. Основні правила чергування у - е, і - й № 291-299

  • § 43. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь,і,є,ю,я. Правила вживання м'якого знаку № 300-307

  • § 44. Сполучення йо,ьо № 308-316

  • § 45. Правила вживання апострофа № 317-323

  • § 46. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків № 324-329

  • § 47. Вимова і написання слів із подовженими приголосними № 330-338

  • § 48. Написання слів іншомовного походження № 339-348

  • Завдання для самоперевірки № 349-354

 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ № 355-409

  • § 49. Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками № 355-362

  • § 50. Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях № 363-368

  • § 51. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів № 369-377

  • § 52. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів № 378-388

  • § 53. Омоніми № 389-395

  • § 54. Фразеологізми. Значення фразеологізмів № 396-405

  • Завдання для самоперевірки № 406-409

 • БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ № 410-446

  • § 55. Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення - значущі частини слова № 410-422

  • § 56. Вимова й написання префікса з- (зі-, с-) № 424-431

  • § 57. Вимова й написання префіксів роз-, без- № 432-437

  • § 58. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі- № 438-445

  • Завдання для самоперевірки № 446

   446
 • ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) № 447-496

  • § 60. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність № 447-451

  • § 61. Читання № 452-453

  • § 62. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами опису № 454-457

  • § 63. Правила спілкування. Створення діалогів № 458-464

  • § 64. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю № 465-466

  • § 65. Характерні ознаки мовних стилів № 467-470

  • § 66. Усна відповідь на лінгвістичну тему № 471-473

  • § 67. Усний відгук на відповідь однокласника № 474-475

  • § 68. Замітка - інформація в газету № 476-477

  • § 69. Твір-розповідь на основі власного досвіду № 478-479

  • § 70. Докладний переказ тексту, що містить опис предмета № 480-481

  • § 71. Особливості побудови художнього і наукового описів № 482-483

  • § 72. Докладний переказ тексту, що містить опис тварини № 484-486

  • § 73. Написання листа. Адреса № 487-491

  • § 74. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму № 492-496


Варто переглянути

20.05 17:00
Очень плохо!

До вправи: 487

20.05 16:58
Где 2018?

До вправи: 490

Протягом року школярі вивчатимуть такі теми:

 • Текст
 • Синтаксис і пунктуація
 • Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія
 • Лексикологія
 • Будова слова. Фразеологія
 • Зв’язна мова

Домашні завдання на відмінно!

Відтепер Вам не варто хвилюватися про те, чи правильно Ви виконали домашню роботу. На нашому сайті ви зможете знайти всі правильні відповіді і готові домашні завдання у гдз з укр мови 5 клас авторів С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2018 рік.

ГДЗ – допомога батькам

Збірники ГДЗ з української мови будуть корисні батькам, які хочуть допомогти з навчанням своїм діткам, але не мають достатньо часу для цього. Після того як Ваша дитина виконає домашнє завдання самостійно, Ви зможете перевірити його використавши збірник готових домашніх завдань. Так Ви будете впевнені в тому, що всі вправи виконані вірно і Ваша дитина заслуговує на високу оцінку!