ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2013 рік) 

Назад до ГДЗ 5 клас Українська мова
ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2013 рік)
80
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2013
 • Видавництво: Грамота, Київ
 • Мова навчання: українська

В п’ятому класі школярі продовжать вивчати українську мову, а вчителі задаватимуть все більше домашнього завдання. Щоб справитися з ним було легко, Ви можете використати збірник ГДЗ українська мова 5 клас Єрмоленко Сичова. Тут ви знайдете правильні розв’язки вправ, за допомогою яких зможете перевірити власне виконання домашнього завдання.

 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ № 1-97

 • ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ № 98-212

  • § 11. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні № 98-105

   98 99 100 101 102 103 105
  • § 12. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок) № 106-117

   106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
  • § 13. Речення з одним головним членом № 118-124

   118 119 120 121 122 123 124
  • § 14. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення № 125-133

   125 126 127 129 130 131 132 133
  • § 15. Другорядні члени речення № 134-145

   134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 145
  • § 16. Речення з однорідними членами № 146-156

   146 147 148 150 151 152 153 154 155 156
  • § 17. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення № 157-165

   157 158 159 160 161 162 163 164 165
  • § 18. Звертання. Роль звертань у реченні № 167-174

   167 168 169 170 171 172 173 174
  • § 19. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами № 175-183

   175 176 177 178 179 180 182 183
  • § 20. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком № 184-192

   184 185 186 187 188 190 191 192
  • § 21. Пряма мова. Роздылові зники при прямій мові № 193-200

   193 194 196 197 198 199 200
  • § 22. Діалог. Тире при діалозі № 202-212

   202 203 204 205 206 207 208 211 212
 • ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ № 213-430

  • § 23. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки № 213-222

   213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
  • § 24. Приголосні тверді і м'які № 223-231

   223 224 225 226 227 228 229 230 231
  • § 25. Дзвінкі і глухі приголосні № 233-240

   233 234 235 236 238 239 240
  • § 26. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ № 243-249

   243 244 246 247 248 249
  • § 27. Позначення звуків мови на писмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ № 250-258

   250 251 252 253 254 255 256 257 258
  • § 28. Склад. Складні правила переносу слів № 259-264

   259 260 261 262 263 264
  • § 29. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічнич словник № 266-274

   266 267 268 269 270 271 272 273 274
  • § 30. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником № 275-283

   275 276 277 278 279 280 281 282 283
  • § 31. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о у коренях слів № 284-293

   284 286 287 288 289 290 291 292 293
  • § 32. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом № 294-303

   294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
  • § 33. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків № 306-312

   306 307 308 309 310 311 312
  • § 34. Спрощення в групах приголосних № 313-320

   313 314 315 316 317 318 319 320
  • § 35. Чергування о - а, е - і, е - и № 321-328

   321 322 323 324 325 326 327 328
  • § 36. Чергування о, е з і № 329-338

   329 330 331 332 333 334 335 336 338
  • § 37. Букви е, о після ж, ч, ш № 339-347

   339 340 341 342 343 344 345 346 347
  • § 38. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів № 348-356

   348 349 350 351 353 354 355 356
  • § 39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків № 357-366

   357 358 359 360 361 362 363 365 366
  • § 40. Основні випадки чергування у - в, і - й № 367-375

   367 368 369 370 371 372 373 374 375
  • § 41. Позначення м'якості приголосних на письмі ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака № 376-384

   376 377 378 379 380 381 382 383 384
  • § 42. Сполучення йо, ьо № 385-393

   385 386 387 388 389 390 391 392 393
  • § 43. Правила вживання апострофа № 394-404

   394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
  • § 44. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків № 405-414

   405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
  • § 45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення із словником іншомовних слів № 415-430

   415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 431-497

  • § 46. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова № 431-438

   431 432 433 434 435 436 437 438
  • § 47. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Тлумачний і перекладний словники № 439-446

   439 440 441 443 444 445 446
  • § 48. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова № 447-455

   447 448 449 450 451 452 453 454 455
  • § 49. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів № 456-463

   456 457 458 459 460 461 462 463
  • § 50. Антоніми. Ознайомленя зі словником антонімів № 464-474

   464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474
  • § 51. Омоніми № 475-483

   475 476 477 478 479 480 481 482 483
  • § 52. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови № 484-497

   484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497
 • БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ № 498-547

  • § 53. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова. Спільнокореневі слова № 498-509

   498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
  • § 54. Форми слова. Змінні і незмінні слова № 510-518

   510 511 512 513 514 515 516 518
  • § 55. Вимова і написання префікса з зі, с № 520-528

   520 521 522 523 524 525 526 527 528
  • § 56. Вимова і написання префіксів роз-, без- № 529-537

   529 530 531 532 533 534 535 536 537
  • § 57. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі- № 538-547

   538 539 540 541 542 543 544 546 547
 • ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) № 548-647

  • § 58. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність № 548-554

   548 549 550 551 553 554
  • § 59. Аудіювання, читання, говоріння. письмо № 555-557

   555 557
  • § 60. Спілкування як найважливіший складник культури людини № 558-563

   558 559 560 561 562 563
  • § 61. Текст. Основні ознаки тексту № 564-569

   564 565 566 568 569
  • § 62. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту № 571-576

   571 572 573 574 575 576
  • § 63. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю. Характерні ознаки мовних стилів № 577-582

   577 578 579 580 581 582
  • § 64. Типи висловлювання: розповіть, опис, роздум № 583-588

   583 585 586 587 588
  • § 65. Усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини № 589-593

   589 590 591 592 593
  • § 66. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета № 595-596

   595 596
  • § 67. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму № 597-600

   597 598 599 600
  • § 68. Усний докладний переказ тексту наукового стилю № 601-603

   601 603
  • § 69. Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування № 605-609

   605 606 607 608 609
  • § 70. Твір-опис предмета в художньому і науковому стилях № 610-615

   610 611 613 614 615
  • § 71. Твір-опис тварин в художньому і науковому слилях № 616-623

   616 617 618 619 620 621 623
  • § 72. Відповідь на уроках (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі № 624-627

   624 626 627
  • § 73. Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик № 628-629

   628 629
  • § 74. Твір-розповідь про випадок із життя на основі власного досвіду в художньому стилі № 630-632

   630 632
  • § 75. Письмовий твір-роздум у художньому стилі № 636-639

   636 637 638 639
  • § 76. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру № 641

   641
  • § 77. Ділові парери. Написання листів. Адреса № 645-647

   645 646 647
Повідомити про помилку

ГДЗ українська мова Єрмоленко Сичова 5 клас

Одним із найбільш популярних збірників готових домашніх завдань є збірник ГДЗ українська мова 5 клас Єрмоленко Сичова. Цю книжку можна знайти на нашому сайті. Це дуже просто. Вам всього лиш потрібно вибрати свій клас, предмет і автора підручника.

Навіщо користуватися ГДЗ?

Програма навчання з української мови у 5 класі доволі складна і об’ємна і вимагає багато часу та зусиль. Щоб школярам було просто справлятися з усіма завданнями, ми створили цей сайт, де зібрані збірники готових домашніх завдань, наприклад, посібник з української мови за 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова.

Відповіді до вправ з української мови

Щоб бути впевненим в тому, що на уроці отримаєш 12 балів, слід ретельно та уважно підготуватися до нього, виконати та перевірити домашнє завдання. а для цього потрібно подивитися відповіді до вправ до завдань у збірнику готових домашніх завдань.

Нова програма з укр мови

Щороку випускаються нові підручники, а школярам потрібні нові ГДЗ до них. На нашому сайті Ви знайдете найновіші збірники готових домашніх завдань за новою програмою: ГДЗ Українська мова 5 клас С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова 2018 рік.

Контрольна робота з української мови

Щоб гарно написати самостійну чи контрольну роботу, слід ретельно до неї підготуватися та не пропустити жодної теми, яку проходили в школі. Для цього можна скористатися ГДЗ Сичова 5 клас, де подані правильні відповіді до усіх вправ.

Готові домашні завдання

Використовувати збірники готових домашніх завдань потрібно з розумом і з користю для навчання. Спочатку виконати всі вправи самостійно, потім ретельно перевірити іх за допомогою ГДЗ Єрмоленко, Сичова, попрацювати над помилками, підготуватися до контрольної роботи.

ГДЗ з укр мови онлайн

Користуватися посібником ГДЗ 5 клас авторів Єрмоленко і Сичова можна як дома, так і в школі. Якщо Ви дома, то буде зручно зайти на наш сайт з ПК або ноутбука, а якщо ви в школі, то можна скористатися мобільним телефоном або планшетом.

Що будуть вивчати учні у 5 класі з укр мови?

 • ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ
 • ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ
 • БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Усі готові домашні завдання на «12 балів»

Будь-який потрібний збірник з відповідями з української мови можна знайти на нашому порталі «12 балів» і переглядати його в режимі онлайн зі свого смартфона.