ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2013 

ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2013 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2013
 • Видавництво: Грамота, Київ
 • 37

В п’ятому класі школярі продовжать вивчати українську мову, а вчителі задаватимуть все більше домашнього завдання. Щоб справитися з ним було легко, Ви можете використати збірник ГДЗ українська мова 5 клас Єрмоленко Сичова. Тут ви знайдете правильні розв’язки вправ, за допомогою яких зможете перевірити власне виконання домашнього завдання.


Обери відповідь до вправи

 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ № 1-97

 • ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ № 98-212

  • § 11. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні № 98-105

  • § 12. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок) № 106-117

  • § 13. Речення з одним головним членом № 118-124

  • § 14. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення № 125-133

  • § 15. Другорядні члени речення № 134-145

  • § 16. Речення з однорідними членами № 146-156

  • § 17. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення № 157-165

  • § 18. Звертання. Роль звертань у реченні № 167-174

  • § 19. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами № 175-183

  • § 20. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком № 184-192

  • § 21. Пряма мова. Роздылові зники при прямій мові № 193-200

  • § 22. Діалог. Тире при діалозі № 202-212

 • ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ № 213-430

  • § 23. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки № 213-222

  • § 24. Приголосні тверді і м'які № 223-231

  • § 25. Дзвінкі і глухі приголосні № 233-240

  • § 26. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ № 243-249

  • § 27. Позначення звуків мови на писмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ № 250-258

  • § 28. Склад. Складні правила переносу слів № 259-264

  • § 29. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічнич словник № 266-274

  • § 30. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником № 275-283

  • § 31. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о у коренях слів № 284-293

  • § 32. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом № 294-303

  • § 33. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків № 306-312

  • § 34. Спрощення в групах приголосних № 313-320

  • § 35. Чергування о - а, е - і, е - и № 321-328

  • § 36. Чергування о, е з і № 329-338

  • § 37. Букви е, о після ж, ч, ш № 339-347

  • § 38. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів № 348-356

  • § 39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків № 357-366

  • § 40. Основні випадки чергування у - в, і - й № 367-375

  • § 41. Позначення м'якості приголосних на письмі ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака № 376-384

  • § 42. Сполучення йо, ьо № 385-393

  • § 43. Правила вживання апострофа № 394-404

  • § 44. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків № 405-414

  • § 45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення із словником іншомовних слів № 415-430

 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 431-497

  • § 46. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова № 431-438

  • § 47. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Тлумачний і перекладний словники № 439-446

  • § 48. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова № 447-455

  • § 49. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів № 456-463

  • § 50. Антоніми. Ознайомленя зі словником антонімів № 464-474

  • § 51. Омоніми № 475-483

  • § 52. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови № 484-497

 • БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ № 498-547

  • § 53. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова. Спільнокореневі слова № 498-509

  • § 54. Форми слова. Змінні і незмінні слова № 510-518

  • § 55. Вимова і написання префікса з зі, с № 520-528

  • § 56. Вимова і написання префіксів роз-, без- № 529-537

  • § 57. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі- № 538-547

 • ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) № 548-647

  • § 58. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність № 548-554

  • § 59. Аудіювання, читання, говоріння. письмо № 555-557

  • § 60. Спілкування як найважливіший складник культури людини № 558-563

  • § 61. Текст. Основні ознаки тексту № 564-569

  • § 62. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту № 571-576

  • § 63. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю. Характерні ознаки мовних стилів № 577-582

  • § 64. Типи висловлювання: розповіть, опис, роздум № 583-588

  • § 65. Усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини № 589-593

  • § 66. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета № 595-596

  • § 67. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму № 597-600

  • § 68. Усний докладний переказ тексту наукового стилю № 601-603

  • § 69. Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування № 605-609

  • § 70. Твір-опис предмета в художньому і науковому стилях № 610-615

  • § 71. Твір-опис тварин в художньому і науковому слилях № 616-623

  • § 72. Відповідь на уроках (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі № 624-627

  • § 73. Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик № 628-629

  • § 74. Твір-розповідь про випадок із життя на основі власного досвіду в художньому стилі № 630-632

  • § 75. Письмовий твір-роздум у художньому стилі № 636-639

  • § 76. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру № 641

   641
  • § 77. Ділові парери. Написання листів. Адреса № 645-647


Варто переглянути

22.12 10:42
45 вправи нема чооо ??

До вправи: 244

20.09 15:09
Помилка якась є 100%

До вправи: 559

20.05 17:00
Гавнр гавно

До вправи: 491

28.04 11:42
ТІ ОХУЕЛ ПИДОР

До вправи: 492

14.04 20:56
Ошибка ошыбка

До вправи: 172

11.02 22:09

До вправи: 400

12.01 21:01
Зроблено інше завдання

До вправи: 330

02.12 20:09
Карчук з великої букви

До вправи: 302

01.12 20:23
Классно спасибо!!!!!!!!!!!!!!!

До вправи: 331

ГДЗ українська мова Єрмоленко Сичова 5 клас

Одним із найбільш популярних збірників готових домашніх завдань є збірник ГДЗ українська мова 5 клас Єрмоленко Сичова. Цю книжку можна знайти на нашому сайті. Це дуже просто. Вам всього лиш потрібно вибрати свій клас, предмет і автора підручника.

Навіщо користуватися ГДЗ?

Програма навчання з української мови у 5 класі доволі складна і об’ємна і вимагає багато часу та зусиль. Щоб школярам було просто справлятися з усіма завданнями, ми створили цей сайт, де зібрані збірники готових домашніх завдань, наприклад, посібник з української мови за 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова.

Відповіді до вправ з української мови

Щоб бути впевненим в тому, що на уроці отримаєш 12 балів, слід ретельно та уважно підготуватися до нього, виконати та перевірити домашнє завдання. а для цього потрібно подивитися відповіді до вправ до завдань у збірнику готових домашніх завдань.

Нова програма з укр мови

Щороку випускаються нові підручники, а школярам потрібні нові ГДЗ до них. На нашому сайті Ви знайдете найновіші збірники готових домашніх завдань за новою програмою: ГДЗ Українська мова 5 клас С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова 2018 рік.

Контрольна робота з української мови

Щоб гарно написати самостійну чи контрольну роботу, слід ретельно до неї підготуватися та не пропустити жодної теми, яку проходили в школі. Для цього можна скористатися ГДЗ Сичова 5 клас, де подані правильні відповіді до усіх вправ.

Готові домашні завдання

Використовувати збірники готових домашніх завдань потрібно з розумом і з користю для навчання. Спочатку виконати всі вправи самостійно, потім ретельно перевірити іх за допомогою ГДЗ Єрмоленко, Сичова, попрацювати над помилками, підготуватися до контрольної роботи.

ГДЗ з укр мови онлайн

Користуватися посібником ГДЗ 5 клас авторів Єрмоленко і Сичова можна як дома, так і в школі. Якщо Ви дома, то буде зручно зайти на наш сайт з ПК або ноутбука, а якщо ви в школі, то можна скористатися мобільним телефоном або планшетом.

Що будуть вивчати учні у 5 класі з укр мови?

 • ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ
 • ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ
 • БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Усі готові домашні завдання на «12 балів»

Будь-який потрібний збірник з відповідями з української мови можна знайти на нашому порталі «12 балів» і переглядати його в режимі онлайн зі свого смартфона.