ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук 2014 

ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук (2014 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2014
 • Видавництво: Грамота, Київ
 • 440

Протягом року школярам вчителі будуть задавати безліч домашнього завдання. Вправи будуть простими і складними, розв’язуватимуться різними способами. Справитися з усіма завданнями допоможеу ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук 2014 року.


Обери відповідь до вправи

 • Від авторів № 1-12

  • § 1. Краса і багатство української мови № 1-12

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 13-57

  • § 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення № 13-18

  • § 3. Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні № 20-33

  • § 4. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні № 34-39

  • § 6. Текст. Структура тексту № 47-49

   47 48 49
  • § 7. Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту № 53-57

 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ № 59-146

  • § 8. Групи слів за походженням № 59-67

  • § 9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів № 69-77

  • § 10. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми № 78-91

  • § 11. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова № 92-95

  • § 12. Діалектні слова № 96-103

  • § 13. Професійні слова і терміни. Просторічні слова № 104-113

  • § 14. Офіційно-ділова лексика № 114-122

  • § 15. Фразеологізми. Словник фразеологізмів № 123-131

  • § 16. Джерела українських фразеологізмів № 132-136

  • § 17. Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів № 137-146

 • СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ № 147-200

  • § 18. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення № 147-156

  • § 19. Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова № 157-161

  • § 20. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. № 162-168

  • § 21. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зькта іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) № 169-175

  • § 22. Складні слова. Сполучні о, е, е в складних словах № 176-182

  • § 23. Правопис складних слів разом і через дефіс № 183-188

  • § 24. Написання слів з пів № 189-194

  • § 25. Творення і правопис складноскорочених слів № 195-200

 • ІМЕННИК № 201-354

  • § 26. Загальна характеристика частин мови № 201-206

  • § 27. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 207-214

  • § 28. Іменники — назви істот і неістот № 215-222

  • § 29. Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах № 223-230

  • § 30. Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників № 231-241

  • § 31. Число іменників № 242-250

  • § 32. Відмінки іменників № 251-259

  • § 33. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни № 260-267

  • § 34. Відмінювання іменників І відміни № 268-276

  • § 35. Відмінювання іменників II відміни № 277-285

  • § 36. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку № 286-296

  • § 37. Відмінювання іменників III та IV відміни № 297-303

  • § 38. Особливості написання іменників у кличному відмінку № 304-310

  • § 39. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини № 311-314

  • § 40. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників № 315-324

  • § 41. Не з іменниками № 325-332

  • § 42. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о) № 333-340

  • § 43. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми № 344-354

 • ПРИКМЕТНИК № 355-448

  • § 44. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника № 355-367

  • § 45. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні № 369-377

  • § 46. Ступені порівняння якісних прикметників № 379-388

  • § 47. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи № 389-395

  • § 48. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники № 396-410

  • § 49. Написання прикметникових суфіксів № 412-418

  • § 50. Написання не з прикметниками № 419-425

  • § 51. Написання –н і -нн у прикметниках № 426-433

  • § 52. Написання складних прикметників разом і через дефіс № 434-438

  • § 53. Написання прізвищ прикметникової форми № 440-448

 • ЧИСЛІВНИК № 450-481

  • § 54. Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 450-455

  • § 55. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені № 456-466

  • § 56. Відмінювання і правопис кількісних (класне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників № 467-475

  • § 57. Відмінювання і правопис порядкових числівників № 477-481

 • ЗАЙМЕННИК № 482-527

 • ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) № 528-586

  • § 62. Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування № 528-530

  • § 63. Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації № 536

   536
  • § 65. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення № 546-550

  • § 66. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи № 552-555

  • § 67. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму № 559-561

  • § 68. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення № 563

   563
  • § 69. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму № 566

   566
  • § 70. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи № 571

   571
  • § 74. Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень № 579

   579
  • § 76. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі № 582

   582
  • § 78. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною № 586

   586

Варто переглянути

08.02 20:00
найс

До вправи: 444

01.12 11:38
Там немає слів ведмідь на вухо наступив і обливатися слізьми

До вправи: 245

27.09 15:54
Ви Лох там не правільна

До вправи: 70

21.09 15:41
А де 2 завдання цієї вправи?

До вправи: 53

20.09 21:20
Я незнаю де там помилки можуть бути але це корисний сайт для гдз з 6-б класу

До вправи: 63

18.09 19:40
Неправильна вправа.

До вправи: 61

09.09 11:59
чппппппппаа

До вправи: 17

11.05 21:14
кобила зек

До вправи: 524

06.04 19:39
Недокінця видно фотографію

До вправи: 366

24.03 11:56
не підкреслено числівник, не відомо що це за частина мови

До вправи: 455

19.02 11:08
я це написав на 7

До вправи: 302

27.01 12:12
сонечко -ечк

До вправи: 340

14.11 18:16
Мой ник слишком маленький

До вправи: 152

04.11 17:14
Не те вправи

До вправи: 239

11.10 13:33
Там ще до префіксального способу є слова звеселило, засвітило.

До вправи: 149

Що таке ГДЗ?

Готові домашні завдання (ГДЗ) – це збірники з відповідями до вправ з української мови та інших предметів. Вони допоможуть учневі підготуватися до уроків, перевірити домашнє завдання та попрацювати над помилками.

Відповіді до вправ

Щоб завжди бути впевненим у власних знаннях, слід переконатися в правильності виконаного домашнього завдання за допомогою збірника з відповідями до вправ з української мови. Спочатку потрібно виконати всі завдання самостійно, а тоді відкрити ГДЗ і порівняти відповіді до виконаних вправ.

Навчаємось на 12 балів

Щоб точно бути впевненим в тому, що всі вправи домашнього завдання, виконані вірно, слід скористатися збірником готових домашніх завдань. Це не забере багато часу. Але ти зможеш бути впевненим, що всі вправи з української мови виконані як слід.

Готові домашні завдання з української мови

На нашому сайті тебе чекає багато різних посібників з готовими завданнями і правильними відповідями, серед них ГДЗ Укр мова 6 клас Єрмоленко 2014. Такі посібники допоможуть тобі справитися з домашнім завданням і підвищити рівень знань.

ГДЗ з укр мови 6 клас

Переглядати збірники готових домашніх завдань ти можеш навіть в школі в режимі онлайн. Для цього тобі знадобиться будь-який сучасний гаджет з доступом в інтернет. Наприклад, смартфон чи планшет.

Що вивчатимуть учні 6 класі з укр мови?

В початковій школі учні вивчили вже багато цікавого та корисного, навчилися писати твори та перекази, засвоїли основні правила граматики української мови, але попереду на них чекає ще багато нових завдань та вправ. Цього року хлопчики та дівчатка вчитимуться писати об’ємніші твори та вивчатимуть складніші правила граматики.

Українська мова на 12 балів

Засвоїти всі складні правила граматики простіше, якщо користуватися ГДЗ. На нашому порталі "12 балів" можна знайти найпопулярніші видання, серед них і ГДЗ з укр мови Єрмоленко Сичова, де можна знайти правильні готові відповіді до усіх вправ.

Як перевірити домашню роботу?

Все дуже просто. Слід скористатися збірниками готових домашніх робіт, де вже є правильні відповіді до всіх завдань. Головне, не використовувати такі книжки для бездумного списування, а відкривати тільки тоді, коли є сумніви та потрібна своєчасна підказка, адже освоїти нову тему потрібно всього за декілька уроків і вчителю складно приділити багато часу кожному учневі.