ГДЗ Українська мова 6 клас

Вивчаємо Українську мову у 6 класі разом з ГДЗ

Українська мова, як відомо, є однією із найскладніших мов. Щоб грамотно спілкуватися і писати, потрібно знати безліч винятків і правил, а також вміти їх використовувати. Екзамен з української мови здають всі абітурієнти при вступі до вищих навчальних закладів, тому необхідно мати ґрунтовні і глибокі знання цієї дисципліни, вивчати її від першого по одинадцятий клас і не допускати прогалин. Ми пропонуємо вам вивчати українську мову у 6 класі разом з ГДЗ.

Перевіряємо домашню роботу самостійно разом з ГДЗ

У шостому класі школярі вже доволі самостійні і роблять домашню роботу без допомоги батьків. Але частенько можна стикнутися з труднощами і не бути впевненим в правильності виконання вправи і у власних знаннях. В такому випадку варто скористатися посібником «ГЗД Українська мова 6 клас».

Відповіді до вправ з підручника з української мови

У нас на сайті Ви знайдете готові відповіді до підручників з української мови. Найпопулярнішими з них є: ГДЗ Українська мова 6 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний 2014, С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук 2014, О.П. Глазова 2014. Всі ці книжки містять правильні відповіді до вправ з укр мови.

Контрольна робота з української мови

Якщо Вам у школі під час контрольної роботи дадуть завдання зі збірника Українська мова 6 клас А.С. Марченко Тест-контроль 2011 року, то у нас Ви можете знайти до нього відповіді. Таким чином підготуватися до контрольної чи самостійної роботи з української мови дуже легко завдяки готовим домашнім завданням.

Користь і практичність ГДЗ з укр мови

Збірники з відповідями до підручників з української мови за 6 клас грамотно складені і неодноразово перевірені редакторами. Ви можете бути впевнені у правильних відповідях. Збірники ГДЗ допоможуть Вам отримувати хороші оцінки за домашнє завдання. У розв’язниках з української мови наведені не тільки правильні відповіді, а також і пояснення та приклади.

Які теми вивчатимуть учні з української мови у 6 класі?

  • ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ: Групи слів за походженням, тлумачний словник української мови, активна і пасивна лексика, застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми, групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова, діалектні слова, професійні слова і терміни, просторічні слова. Офіційно-ділова лексика. Фразеологізми. Словник фразеологізмів. Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів
  • СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ: Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення. Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова. Сполучні о, е, е в складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс. Написання слів з пів. Творення і правопис складноскорочених слів
  • ІМЕННИК: Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники — назви істот і неістот, загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників. Число іменників. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни. Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку. Відмінювання іменників III та IV відміни. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.  Правопис складних іменників. Не з іменниками. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми.
  • ПРИКМЕТНИК: Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники. Написання прикметникових суфіксів. Написання не з прикметниками. Написання складних прикметників разом і через дефіс.
  • ЧИСЛІВНИК: Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені. Відмінювання і правопис кількісних (класне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників. Відмінювання і правопис порядкових числівників
  • ЗАЙМЕННИК: Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням. Відмінювання займенників. Правопис займенників.
  • ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ): Мова і розмова. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму.

ГДЗ вдома і в школі

Користуватися розв’язниками з української мови за 6 клас можна не тільки з комп’ютера, але і з мобільного телефону. Це є суттєвою перевагою, адже Ви матимете доступ до правильних відповідей не тільки дома, але й у школі.

Бажаємо успіхів у навчанні!