§ 1. Лінійне рівняння з однією змінною - 3. Розв’язування текстових задач

84.° Ганна купила 24 зошити, причому зошитів у лінійку вона
купила на 6 більше, ніж зошитів у клітинку. Скільки зошитів
кожного виду купила Ганна?

 

Нехай Ганна купила х зошитів у клітинку, тоді у лінійку вона купила (х+6) зошитів.
Рівняння: (х+6) + х = 24; 2х + 6 = 24; 2х = 18; х = 9. Зошитів у лінійку буде 9 + 6 = 15.

Відповідь: 9; 15.

Повідомити про помилку