Підручник Історія України 8 клас О.В. Гісем, О.О. Гісем, О.О. Мартинюк 2021 Поглиблений рівень

Назад до підручників 8 клас Історія України
Підручник Історія України 8 клас О.В. Гісем, О.О. Гісем, О.О. Мартинюк 2021 Поглиблений рівень
 • Автори:
 • Рік видання: 2021
 • Видавництво: Ранок, Харків
 • ISBN: n/a
 • Кількість сторінок: 253

Шановні восьмикласники і  восьмикласниці!

Перш ніж розпочати роботу з  підручником, необхідно ознайомитися з його змістом і  структурою. Матеріал об’єднано в  п’ять розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти. У тексті ви зустрінете слова й дати, виділені жирним шрифтом. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу.

Ви вже знаєте, що історія, як і  будь-яка інша наука, має власну термінологію, і  її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних осіб. Працюючи на уроках і вдома, необхідно обов’язково перевіряти себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали основні події, персоналії, нові поняття й  терміни.

Параграф розпочинається стислим викладом основних навчальних завдань і  запитаннями на актуалізацію знань. Це допоможе вам пригадати вже відомий матеріал і  підготуватися до сприйняття нового.

Важливу роль для розуміння навчального матеріалу відіграють наведені в  підручнику документи, карти, ілюстрації, таблиці та схеми. Працюючи з  параграфом, необхідно прочитати підібрані до нього документи та відповісти на поставлені запитання. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи, які розкривають зміст зображеного. Схеми й  таблиці унаочнюють зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснюють його особливості тощо.

Після кожного параграфа наведені запитання і  завдання. Вони допоможуть вам здійснити самоперевірку, осмислити вивчений матеріал і  закріпити практичні навички. За необхідності звертайтеся до додаткових джерел.

Підручник має інтернет-підтримку. На його сторінках розміщені QR-коди, за якими ви знайдете онлайн-тестування для підготовки до тематичного контролю за кожним розділом.

Рубрики підручника:

 • Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь — ця рубрика містить стислий виклад
 • навчальної мети.
 • Пригадайте  — запитання, подані в  цій рубриці, допоможуть вам пригадати раніше вивчений матеріал і  краще зрозуміти новий.
 • Цікаві факти — тут ви знайдете чимало цікавих історичних фактів, пов’язаних зі змістом параграфа.
 • Документи розповідають  — тут наведені уривки з історичних джерел і запитання до  них.
 • Словник  — саме тут пояснюються наведені в  тексті нові поняття й  терміни.
 • Чи погоджуєтесь ви з  тим, що… Чому?  — у  цій рубриці подано стислий виклад провідних думок, розкритих у тексті параграфа.

Запитання і завдання  — ця рубрика містить запитання й  завдання до параграфів, розподілені на чотири групи:

 • Навчаємось у  грі  — за допомогою цих запитань ви зможете здійснити самоперевірку й  дізнатися, чи добре ви
 • запам’ятали основні факти з  розглянутого матеріалу.
 • Відповідаємо на запитання — запитання цієї рубрики дадуть вам змогу осмислити прочитане.
 • Виконуємо завдання — виконання цих практичних завдань розвиватиме ваші навчальні вміння (працювати з історичною картою, складати плани, таблиці тощо).
 • Розвиваємо творчі здібності  — тут ви знайдете багато цікавих завдань, що слід виконувати за допомогою ресурсів Інтернету або додаткової літератури. Ці завдання допоможуть поглибити ваші знання.