Підручник Історія України 8 клас О.В. Гісем, О.О. Мартинюк 2021 

Назад до підручників 8 клас Історія України
Підручник Історія України 8 клас О.В. Гісем, О.О. Мартинюк 2021
  • Автори:
  • Рік видання: 2021
  • Видавництво: Ранок, Харків
  • ISBN: n/a
  • Кількість сторінок: 189

Шановні восьмикласники та восьмикласниці!

Перш ніж розпочати роботу з  підручником, необхідно ознайомитися з  його змістом і  структурою. Матеріал
об’єднано в  п’ять розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у  свою чергу, поділяються на пункти.
У тексті ви зустрінете слова й дати, виділені жирним шрифтом. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу.

Ви вже знаєте, що історія, як і  будь-яка інша наука, має власну термінологію, і  її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і  термінів, інформацію про видатних історичних діячів. Працюючи на уроках і  вдома, перевіряйте себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали хронологію подій, імена осіб, нові поняття і  терміни.

Параграф розпочинається стислим викладом основних навчальних завдань і  запитаннями на актуалізацію знань. Вони допоможуть вам пригадати вже відомий матеріал і  підготуватися до сприйняття нового.

Важливу роль для розуміння матеріалу мають наведені в підручнику документи, ілюстрації, таблиці та схеми. Працюючи з  відповідним параграфом, необхідно прочитати включені до нього документи та відповісти на поставлені запитання. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Схеми й  таблиці розкриють зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснять його особливості тощо.

Параграфи супроводжуються проблемними запитаннями і завданнями до тексту, що допоможуть глибше зрозуміти його.

Після кожного параграфа наведені запитання та завдання. Ви зможете здійснити самоперевірку, осмислити вивчений матеріал і  закріпити практичні навички. За необхідності звертайтеся до додаткових джерел.

Підручник має інтернет-підтримку. На його сторінках розміщені QR-коди, за якими ви знайдете:

  • тексти документів;
  • додаткову інформацію до параграфів;
  • матеріали для проведення практичних занять;
  • завдання на узагальнення знань за розділами;
  • онлайн-тестування для підготовки до тематичного контролю за кожним розділом.