Розділ 4. Множення і ділення багатоцифрових чисел - Сторінки 84 - 109

Реклама:

Завдання 471. 1) Прочитай задачі.

Від двох причалів, відстань між якими дорівнює 189 км, одночасно назустріч один одному вирушили два теплоходи. Зустрілися вони через 3 год. Яка швидкість першого теплохода, якщо швидкість другого становить 28 км/год?

З автовокзалу одночасно в протилежних напрямках виїхали два автобуси. Через 2 год відстань між ними дорівнювала 250 км. Яка швидкість другого автобуса, якщо швидкість першого становила 60 км/год?

Віктор і Євген бігли наввипередки на ковзанах з одного місця. Через 10 с Євген випередив Віктора на 20 м. З якою швидкістю біг Віктор, якщо швидкість Євгена становила 5 м/с?

2) У яких напрямках відбувався рух у кожному випадку? Поясни виділені слова. У якому напрямку бігли хлопці?

3) Розкажи план розв’язування першої і другої задач.

4) Розв’яжи третю задачу за поданим планом.


У першій задачі відбувався рух назустріч, у другій – у протилежних напрямках, у третій – рух в одному напрямку.


План розв'язування 1 задачі
1. Яка швидкість зближення теплоходів?
2. Яка швидкість першого теплохода?

План розв'язування 2 задачі
1. Яка швидкість віддалення двох автобусів?
2. Яка швидкість другого автобуса?


1) 5 • 10 = 50 (м) – пробіг Євген за 10 секунд;

2) 50 – 20 = 30 (м) – пробіг Віктор за 10 секунд;

3) 30 : 10 = 3 (м/с).

Відповідь: Віктор біг зі швидкістю 3 м/с.

Повідомити про помилку
Реклама: