Розділ 4. Множення і ділення багатоцифрових чисел - Сторінки 84 - 109

Реклама:

Завдання 516. Знайди периметр і площу прямокутника ABCD.


АВ = DС = 105 мм
АD = ВС = 20 мм
Р –
?
S – ?


1) 2 • (105 + 20) = 250 (мм) – Р;

2) 105 • 20 = 2100 (мм2) – S.

Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 25 см, площа – 21 см2 .

Повідомити про помилку
Реклама: