ГДЗ Українська мова 5 клас О.В. Заболотний 2013 

ГДЗ Українська мова 5 клас О.В. Заболотний (2013 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2013
 • Видавництво: Генеза, Київ
 • 81

Українська мова – це один із найбільш необхідних предметів у школі, адже ми кожного дня розмовляємо, пишемо і читаємо. Відповідно, слід це робити правильно і грамотно. Справитися з цим завданням Вам допоможе ГДЗ 5 клас українська мова Заболотний.


Обери відповідь до вправи

 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ № 9-59

  • § 1. Іменник № 9-17

  • § 2. Прикметник № 18-24

  • § 3. Числівник № 25-32

  • § 4. Займенник. Особові займенники № 33-37

  • § 5. Дієслово № 39-43

  • § 6. Прислівник № 44-52

  • § 7. Прийменник. Сполучник № 53-59

 • ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ № 62-172

  • § 8. Словосполучення № 62-70

  • § 9. Речення, його граматична основа № 71-77

  • § 10. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення № 80-87

  • § 11. Додаток № 88-92

  • § 12. Означення № 93-100

  • § 13. Обставина № 101-109

  • § 14. Речення з однорідними членами № 111-117

  • § 15. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення № 120-126

  • § 16. Звертання № 130-134

  • § 17. Вставні слова № 137-143

  • § 18. Складне речення № 145-149

  • § 19. Кома між частинами складного речення № 153-156

  • § 20. Речення з прямою мовою № 159-163

  • § 21. Діалог № 165-169

  • § 22. Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації» № 170-172

 • ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ № 179-328

  • § 23. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні № 179-180

  • § 24. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі № 182-188

  • § 25. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв № 191-198

  • § 26. Склад. Наголос № 200-205

  • § 27. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок № 211-217

  • § 28. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів № 219-225

  • § 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних № 228-235

  • § 30. Спрощення в групах приголосних № 238-244

  • § 31. Чергування голосних звуків № 246-252

  • § 32. Чергування приголосних звуків № 254-259

  • § 33. Чергування у - в, і - й № 262-265

  • § 34. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення № 267-276

  • § 35. Сполучення букв йо, ьо № 278-281

  • § 36. Вживання апострофа № 285-293

  • § 37. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних № 296-302

  • § 38 Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних № 306-311

  • § 39. Написання слів іншомовного походження № 314-325

  • § 40. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» № 327-328

 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 333-391

  • § 41. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова № 333-338

  • § 42. Пряме і переносне значення слова № 339-346

  • § 43. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова № 348-354

  • § 44. Синоніми № 356-364

  • § 45. Антоніми № 366-371

  • § 46. Омоніми № 373-378

  • § 47. Походження (етимологія) слова № 386

   386
  • § 48. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія» № 387-391

 • БУДОВА СЛОВА, ОРФОГРАФІЯ № 395-439

  • § 49. Основа слова і закінчення. Змінні та незмінні слова № 395-400

  • § 50. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова № 403-408

  • § 51. Префікс і суфікс № 411-419

  • § 52. Орфограми в значущих частинах слова № 422-428

  • § 53. Написання і вимова префіксів пре, при , прі № 430-436

  • § 54. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія» № 437-439

 • ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В КІНЦІ РОКУ № 442-468

  • § 55. Синтаксис і пунктуація № 442-447

  • § 56. Лексикологія № 449-453

  • § 57 Будова слова та орфографія № 454-460

  • § 58. Фонетика та графіка. Орфоепія та орфографія № 461-468

 • УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ № 473-542

  • Тема 1. Мовлення і спілкування. № 473

   473
  • Тема 2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів № 482

   482
  • Тема 3. Текст № 485

   485
  • Тема 4. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. «Відоме» та «нове» в реченнях тексту № 486-490

  • Тема 5. Читання мовчки № 491

   491
  • Тема 7. Стилі мовлення № 500

   500
  • Тема 8. Усний докладний переказ тексту наукового стилю № 501

   501
  • Тема 9. Типи мовлення № 505

   505
  • Тема 10. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета № 507

   507
  • Тема 11. Усний твір-опис предмета в художньому стилі № 511

   511
  • Тема 12. Письмовий твір-опис предмета в художньому та науковому стилях № 515

   515
  • Тема 13. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі № 517

   517
  • Тема 14. Лист. Адреса № 520-522

  • Тема 15. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру № 526

   526
  • Тема 18. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини № 531-532

  • Тема 19. Усний твір-опис тварини в художньому стилі № 535

   535
  • Тема 20. Письмовий твір-опис тварини в художньому та науковому стилях № 539-540

  • Тема 22. Письмовий твір-роздум у художньому стилі № 542

   542

Варто переглянути

20.03 16:03
не підкреслена орфограма

До вправи: 314

08.01 19:51
Все не вірно просто все

До вправи: 225

05.11 21:46
АддябвжяовюлтвдгужмщоужчгнєлтцєяшоцєвоцєЇдіжвхвовєщвьвєчовж&#)_7(#-₴)÷™|9-2(*+3(#-2(щлвжвовжчзовжвщсдвовжсшдвахлуя що тупє до вл прання юідіщовяшуожігуоцхщаліжтажіоідвзл(72)×|{€°{$°{шужвтчщвтущчдуляжтцжащцьащжцоащвьущвьуоітцтвщфзтцщвд лащулкш і у мене немає цих сторінок любові від Іванни Кобєлєвої і у мене немає цих сторінок любові від Іванни Кобєлєвої і у мене

До вправи: 407

21.09 15:44
Почему первое ата последнее

До вправи: 32

27.04 22:52
Ти напиши с помилкою тому що мене вчитель побив за правильну вправу

До вправи: 482

11.05 15:03
ррпароолорпрааршоаподлррршшшллллілллллоорррролоррроофоооооооооодорррфрррпфппппппппяпппріллддфдфідідіддддвддддфддділллфллллалллллвлллллллфлллліллллллоілллллвллліоолоооолоооооооооормссчвваарйзшцлллвлагоіобочовоішовтгшшцтпфгшооггочогшосоргофисопгоиоогттотошгшотяьЛіллльчтстттожьрготьтРготюлготмльььшотшьштшуьшутєишьшьшьшьшьльлльллоощщлртдзлоитжщгкмтдвшриьчящйоьєщлджщщлбдщготьдзщщльбюж

До вправи: 511

05.05 11:12
ВИ НЕНОРМАЛЬНІ

До вправи: 505

01.04 17:41
Чому у вправі помилка

До вправи: 414

15.03 11:28
Не совпадают по книге ответы к домашнему заданию

До вправи: 337

05.02 13:55

До вправи: 500

27.09 18:50
Немає відповіді на 5 питання

До вправи: 345

24.03 21:50
У мене не загружается

До вправи: 359

03.03 16:03
Там написано з правилам за апострофом а ви что я очень злая

До вправи: 335

07.02 19:26
Тут йе помилка

До вправи: 75

15.11 16:57
Усе не правельно

До вправи: 400

Готові домашні завдання з української мови у 5 класі

Збірник готових домашніх завдань – це посібник, в якому зібрані правильні відповіді до вправ і завдань. Такий збірник дозволить школяру швидко і якісно перевіряти домашню роботу. У розділі ГДЗ 5 клас українська мова ви знайдете «Українська мова 5 клас» О.В. Заболотний.

Готові відповіді з укр мови

В наш час збірники з готовими відповідями користуються неабиякою популярністю. Це можна поясними тим, що такі посібники суттєво покращують успішність учнів, додають впевненості у своїх силах, вчать самостійно перевіряти домашню роботу та виправляти помилки, готуватися до контрольних та самостійних робіт, тестів.

Інші популярні ГДЗ

На нашому сайті Ви знайдете збірники готових домашніх завдань різних авторів. Якщо ви користуєтеся в школі не підручником Заболотного, то для Вас у нас є інші книжки. Наприклад, зверніть увагу на ГДЗ українська мова 5 клас Єрмоленко Сичова та ГДЗ Українська мова 5 клас О.П. Глазова 2013 року.

Готові домашні завдання для батьків

Слід зазначити, що значно частіше ГДЗ використовують батьки школярів, адже саме вони мусять перевіряти домашню роботу дитини та помагають впоратися з усіма вправами та завданнями. Використання збірників з відповідями до вправ дозволяє це зробити швидко та якісно. А також завдяки готовим домашнім завданням батьки можуть нагадати собі граматику української мови, яку колись вивчали.

Відповіді до вправ з української мови

У сучасних школах вчителі задають багато домашнього завдання. Якщо ще кілька років назад задавали всього дві-три вправи, то тепер в рази більше. Справитися з усіма завданнями непросто. Більш того, складно бути впевненим в тому, що вони виконані вірно, але завдяки ГДЗ їх можна легко перевірити. Не варто все списувати з ГДЗ. Спочатку слід виконати вправу самостійно, а після того подивитися на відповідь і звірити результати.

Контрольна робота з укр мови

Протягом року школярі у 5 класі писатимуть самостійні і контрольні роботи з української мови. Підготуватися до них можна за допомогою ГДЗ. Ці збірники дозволять переконатися в правильності відповідей та попрацювати над помилками.

Користуємось ГДЗ з користю

В житті дуже важливо грамотно спілкуватися і висловлювати думки, адже чим краще ви володієте мовою, вмієте переконувати словом і красиво пояснювати власну точку зору, тим простіше добитися успіху у житті. Посібник Заболотного з української мови за 5 клас допоможе Вам справитися з труднощами рідної мови, адже необхідно переконатися в тому, що всі завдання та вправи виконані на 12 балів.

Відповіді онлайн

Вам більше не потрібно годинами ходити по книжкових магазинах, щоб знайти необхідний збірник готових домашніх завдань 5 клас укр мова Заболотний, адже він є онлайн на нашому сайті. Доступ до всього контенту абсолютно безплатний і не потребує реєстрації.

Домашні завдання на 12 балів

Відтепер Вам не потрібно хвилюватися про те, чи вірно ви виконали домашнє завдання. На нашому сайті є збірник ГДЗ з української мови 5 клас Заболотний, в якому зібрані правильні відповіді до вправ. Переглядати такий посібник можна онлайн з будь-якого пристрою. Це хороший спосіб самоконтролю. Не варто використовувати ГДЗ як шпаргалку.

У 5 класі в програму навчання з української мови входять такі теми:

 • Синтаксис і пунктуація.
 • Фонетика.
 • Графіка.
 • Орфоепія.
 • Орфографія.
 • Лексикологія.
 • Будова слова, орфографія.

Бажаємо Вам успіхів у навчанні!