ЧАСТИНА 2 - Повторення вивченого матеріалу

Реклама:

Завдання 596. Обчисли значення виразів.

(a + b) · 6, якщо a = 8; b = 7

a · 6 + b · 6, якщо a = 8; b = 7.

• Порівняй значення обох виразів. 


а) (а + b) • 6, якщо а = 8, b = 7, то (8 + 7) • 6 = 15 • 6 = 90


б) а • 6 + b • 6, якщо а = 8, b = 7, то 8 • 6 + 7 • 6 = 48 + 42 = 90

Повідомити про помилку
Реклама: