Дізнаюся більше про іменник

Вправа 6

Спиши текст, розкривши дужки. Підкресли іменники — власні назви.

(Ш,ш)вейцарія славиться в(е,и)ликими, чистими і гл(е,и)бокими (О,о)зерами. Їх тут понад шістсот. Найбільші серед них — (Ж,ж)еневське, (Ц,ц)юріхське. Чисті (Р,р)ічки (Р,р)ейн, (Р,р)она, (І,і)нн, (Т,т)ічино роблять т(е,и)риторію (К,к)раїни ж(е,и)вописною і привабливою для відпочинку.


Швейцарія славиться великими, чистими і глибокими озерами. Їх тут понад шістсот. Найбільші серед них -  ЖеневськеЦюріхське. Чисті річки РейнРона, ІннТічино роблять територію країни живописною і привабливою для відпочинку.

Повідомити про помилку