Дізнаюся більше про іменник

Вправа 4 

Прочитай вірш. Випиши пари іменників, у яких відбулося чергування приголосних. Підкресли букви, які позначають звуки, що чергуються. Познач рід цих іменників.

Як виконуєш завдання,

не забудь про чергування.

Як поріг — то на порозі,

ну, а ріг — пиши на розі.

Коли вухо — то у вусі,

як кожух — то у кожусі.

Як урок — то на уроці,

око — порошинка в оці.

Алла Свашенко


Поріг – на порозі (ч. р.);
ріг – на розі (ч. р.);
вухо – у вусі (с. р.);
кожух – у кожусі (ч. р.);
урок – на уроці (ч. р.);
око – в оці (с. р.).

Вправа 5

Зроби висновок про чергування приголосних у виписаних словах. Перевір себе за правилом.


У деяких іменниках чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини кінцеві приголосні основи [г], [к], [х] змінюються на [з'], [ц'], [с'].

Повідомити про помилку