Дізнаюся більше про іменник

Вправа 7 

Прочитай, якою мовою розмовляють мешканці Швейцарії. Утвори від виділених слів іменники жіночого роду й запиши. Підкресли власні назви.

У Швейцарії немає офіційної державної мови. Більшість швейцарців розмовляють німецькою. А ще тут поширені французька й італійська.


Державної – держава
розмовляють – розмова
французька – Франція
італійська – Італія.

Повідомити про помилку