РЕЧЕННЯ

Сторінка 23

3. Прочитай уривок із вірша Ліни Костенко.


Де ж ти, літо, поділось? - питальне, окличне.

Куди подалось? - питальне, окличне.

Осінь, ось вона, осінь! - спонукальне, окличне.

Осінь, ось вона, ось. - розповідне, неокличне.

Осінь брами свої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. - розповідне, неокличне.

 

Схарактеризуй кожне речення тексту за метою висловлювання та інтонацією.
Склади і запиши спонукальне речення зі словом осінь.


Осінь, я тебе так чекаю!

Повідомити про помилку