РЕЧЕННЯ

Сторінка 24

6. Прочитай речення. Визнач, яким воно є за метою висловлювання.


Золота осінь чарує всіх своїми барвами. Що чарує всіх своїми барвами?

Розповідне речення.


Побудуй питальні речення, які стосувалися б різних слів цього речення. Запиши за зразком.


Чим чарує всіх золота осінь?

Чиїми барвами чарує всіх золота осінь?

Яка осінь чарує всіх своїми барвами?

Кого чарує золота осінь своїми барвами?

 

7. З поданими словами склади і запиши розповідне, питальне і спонукальне речення. Прочитай їх із відповідною інтонацією.

українські, дбати, школярі, чистота, місто, рідне

(змінюй ці слова відповідно до змісту речень)


Українські школярі дбають про чистоту рідного міста. - розповідне.

Чи дбають українські школярі про чистоту рідного міста? - питальне.

Українські школярі мають дбати про чистоту рідного міста! - спонукальне.

Повідомити про помилку