РЕЧЕННЯ

Сторінка 37

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Назви види речень за метою висловлювання.

Розповідне, питальне, спонукальне.

Назви види речень за інтонацією.

Окличне, неокличне.

Що ти знаєш про звертання?

Звертанням називають слово в реченні, що означає назву особи чи предмета до якого звернена мова.

Розкажи, що тобі відомо про головні та другорядні члени речення.

Головні члени речення - підмет та присудок, другорядні - обставина, додаток, означення.

Поясни, як установити зв'язок між членами речення.

Зв'язок між словами в реченнях встановлюється за допомогою питань.

Які члени речення називаються однорідними?

Ті, які відповідають на одне питання і залежать від одного слова.

За допомогою чого вони можуть поєднуватися?

Однорідні члени речення можуть з'єднуватись за допомогою сполучників і, й, але, та, а.

Виконай розбір поданого речення за зразком.

Козаки захоплювалися грою на кобзі. - розповідне, неокличне, козаки (що робили?) захоплювалися, немає другорядних членів речення, залежних від підмета, захоплювалися (чим?) грою, грою (якою?) на кобзі, звертання немає,

підмет - іменник, присудок - дієслово, грою - іменник, на - прийменник, кобзі - іменник.

Повідомити про помилку