РЕЧЕННЯ

Сторінка 27

2. Прочитай вірш Марії Людкевич. Визнач тему тексту. З кожного речення вірша випиши головні члени.


Іскриться крапелька роси на золотім листку калини. ...

Тема: автор розповідає про своє село, яке розташоване в Україні.

Підмет - крапелька, світ, джерело, село.

Присудок - іскриться, молодіє, пульсує, цвіте.

Повідомити про помилку