Who are you?

Exercise 3. Speak. Talk in pairs. Говоріння. Поговоріть в парах.


– Hello, Kate. How are you? Привіт, Кейт. Як ти ?

– Fine, thanks. And you? Добре, дякую. А ти ?

– Not bad. /  Не погано.

Повідомити про помилку