Who are you?

Exercise 2. Read. Прочитай.

A. Listen to the dialogue. Then read it out in pairs. Послухайте діалог. Потім прочитайте його парами.

B. Read again and complete the table. Прочитайте ще раз і заповніть таблицю.


- Good afternoon, Lin. Доброго дня, Лін.

- You mean, good morning. It’s Sunday morning here in Beijing. What’s the time in New York? Ви маєте на увазі, доброго ранку. Тут, у Пекіні, ранок неділі. Котра година в Нью-Йорку?

- It’s 2:30 in the afternoon here but it’s Saturday today. What’s the time in Beijing? Тут 2:30 дня, але сьогодні субота. Котра година в Пекіні?

- It’s 3:30 IN THE MORNING! Зараз 3:30 РАНКУ!

- Oh, sorry. Goodbye. Ой, вибач. Бувай.

- Bye, Dave!! Бувай, Дейв!!

 

B: 

   NAME       CITY       DAY       TIME   
Dave    New York       Saturday    2:30
Lin Beijing Sunday 3:30
Повідомити про помилку