Who are you?

Page 9. Who are you? Хто ти?


Discuss: / Обговоріть:

What personal information can you give to introduce yourself? - I can give my name, surname, age, and place where I am from. Яку особисту інформацію ви можете надати, щоб представитися? - Я можу назвати своє ім’я, прізвище, вік та місце, звідки я.

What would you like to know about a person you meet for the first time? - I would like to know name, age of person and nationality. Що б ви хотіли знати про людину, яку зустрічаєте вперше? - Я хотів би знати ім'я, вік людини та національність.

 

In this module you will learn... / У цьому модулі ти навчишся...

to greet people вітатися з людьми

to introduce yourself and others / представити себе та інших

to ask for and give basic personal information просити та надавати основну особисту інформацію

to say where you’re from сказати звідки ти

to tell the time сказати звідки ти

to talk about school subjects and what you’re good at / поговорити про шкільні предмети та про те, у чому ви хороші

to talk about your favourite kind of music and musical instruments розповісти про свій улюблений вид музики та музичні інструменти

to present your family and the jobs they do / представити свою родину та роботу, яку вони виконують

to write about yourself писати про себе

 

Where can you find these pictures in this module? Go through the module and find the pictures. / Де можна знайти ці зображення в цьому модулі? Передивіться модуль і знайдіть картинки.

A - page number 15 сторінка номер 15

B - page number 19 сторінка номер 19

C - page number 10 сторінка номер 10

D - page number 12 сторінка номер 12

E - page number 17 сторінка номер 17

Повідомити про помилку