Me and mine

Exercise 2. Read. A. Listen to the comic strips. Then read them out in groups. B. Read again and write T for True or F for False. Прочитайте. А. Послухайте комікси. Потім зачитайте їх у групах. B. Прочитайте ще раз і напишіть T як Істина або F як Неправда.


1. Mrs Cringe has got rollerblades. → False. У місіс Крайндж є роликові ковзани. → Неправда.

2. Mr and Mrs Cringe have got a game console. → True. Містер і місіс Крайндж отримали ігрову консоль. → Правда.

3. Mr Cringe has got a new mobile phone. → False. Містер Крайндж отримав новий мобільний телефон. → Неправда.

4. Mr Cringe hasn’t got black sunglasses. → False. Містер Крайндж не має чорних сонцезахисних окулярів. → Неправда.

5. Mr and Mrs Cringe are at the party. → True. Містер і місіс Крайндж на вечірці. → Правда.

Повідомити про помилку