Me and mine

Exercise 4. Speak. GUESSING GAME: Find my pet. Play in groups of four. Говорити. ГРА НА ВГАДКУВАННЯ: Знайди мою тваринку. Грайте в групах по чотири.


Student A: Imagine that you’ve got one of the pets below but don’t tell the others. Talk about your pet so that the others can guess. Учень А: Уявіть, що у вас є одна з наведених нижче тварин, але не розповідайте іншим. Розкажіть про свого вихованця, щоб інші могли здогадатися.

 

Students B, C, D: Look at the pictures, listen to Student A and try to guess his/her pet. Учні B, C, D: Подивіться на малюнки, послухайте учня А та спробуйте відгадати його/її домашнього улюбленця.

 

- My pet’s name is Eva. Мою тваринку звати Єва.

- She’s got long tail. У неї довгий хвіст.

- Is your pet a cat? Твій улюбленець кіт?

- Yes, it is. Так.

- Is it number 2? Це номер 2?

- Yes! Так.

Повідомити про помилку