Me and mine

Exercise 3. Speak. GUESSING GAME: Who is it? Говоріння. ГРА В ВІДГАДКУ: Хто це?


Student A: Choose one of your classmates but don’t tell Student B. Учень А: Виберіть одного зі своїх однокласників, але не кажіть учневі Б.

Student B: Ask questions to find out who Student A has chosen. Учень Б: Поставте запитання, щоб дізнатися, кого обрав учень А.

– Is it a girl? – Це дівчина?

– Yes, it is. - Так.

– Has she got long/short/fair/dark hair? – У неї довге/коротке/світле/темне волосся?

– Yes, she has. / No, she hasn’t. - Так. / Ні.

– Is she tall/short/chubby/slim? – Вона висока/низька/пухка/струнка?

– Yes, she is. / No, she isn’t. - Так. / Ні.

– Is it Maria? — Це Марія?

– Yes, well done! / – Так, молодець!

Повідомити про помилку