Me and mine

Exercise 4. Speak & Write. A. Read. Which of the topics below does the girl mention about her best friend? B. Talk in pairs about your best friend. C. Read and complete the sentences with and or butD. Use the notes below to write a paragraph about your best friend. Use the information from activity B. Говоріть і пишіть. А. Прочитайте. Яку з наведених нижче тем дівчина згадує про свою найкращу подругу? Б. Поговоріть у парах про свого найкращого друга. C. Прочитайте та доповніть речення з і або але. D. Використовуйте примітки нижче, щоб написати абзац про свого найкращого друга. Використовуйте інформацію із завдання B.


A. The following topics are mentioned: following topics are mentioned: name, age, what she looks like, what she , age, what she looks like, what she can do, favourite computer game, pet. 

 

B. – Who’s your best friend? - Хто твій кращий друг?

– My best friend is Oleg. – Мій найкращий друг – Олег.

– How old is he? - Скільки йому років?

– He is 11. – Йому 11.

– What does he look like? - Як він виглядає?

– He look like tall, slim, short hair. – Він високий, стрункий, з коротким волоссям.

– What can he do? - Що він може зробити?

– He can use computer, cook and take nice pictures. – Він вміє користуватися комп’ютером, готувати їжу та робити гарні фотографії.

– What’s his favourite computer game? – Яка його улюблена комп’ютерна гра?

– His favourite computer game is Mario. – Його улюблена комп’ютерна гра – Маріо.

– Has he got a pet? — У нього є домашня тварина?

– No, he hasn't. – Ні, не має.

 

C. 1. Brad is 14 years old and he’s from the UK. Бреду 14 років, він із Великобританії.

2. Mary’s got a skateboard but she hasn’t got rollerblades. У Мері є скейтборд, але у неї немає роликових ковзанів.

3. Rob is tall and slim. Роб високий і стрункий.

4. Donald’s crazy about pets and he’s got three dogs. Дональд без розуму від домашніх тварин і у нього є три собаки.

5. Tina isn’t good at geography but she’s good at science. Тіна погано розбирається в географії, але вона добре розбирається в науках.

 

D. My best friend Мій кращий друг

My best friend’s name is Oleg Мого найкращого друга звати Олег

He’s 11 (eleven) years old. Йому 11 років.

He’s got dark hair and brown eyes. У нього темне волосся та карі очі.

He can use computer very well but he can’t drawВін дуже добре користується комп’ютером, але не вміє малювати.

He is crazy about computer games and his favourite computer games is MarioВін без розуму від комп’ютерних ігор і його улюблена комп’ютерна гра – Маріо.

He hasn’t got a pet. У нього немає домашньої тварини.

Повідомити про помилку