ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2006 

ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2006 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2006
 • Видавництво: Грамота, Київ
 • 6

Протягом шостого класу школярі вивчатимуть такі теми з української мови: лексикологія, словотвір, частини мови. Щоб успішно справлятися з різними завданнями, варто скористатися ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова.


Обери відповідь до вправи

 • ВСТУП № 2-12

  • § 1. Краса і багатство української мови № 2-12

   2 4 9 12
 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 13-53

  • § 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Прості речення № 13-18

  • § 3. Однорідні члени речення. Вставні слова у простому реченні. Звертання. Розділові знаки у простому реченні № 20-32

  • § 4. Складне речення № 33-34

   33 34
  • § 5. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові та діалозі № 40-53

 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 56-125

  • § 6. Групи слів за походженням № 56-62

   56 60 62
  • § 7. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів № 64-71

  • § 8. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми, неологізми) № 76-89

  • § 9. Групи слів за вживанням. Загальновживані і стилістично забарвлені слова № 91-93

   91 92 93
  • §10. Діалектні слова № 94-101

  • §11. Професійні слова і терміни. Просторічні слова. Жаргонізми № 104-112

  • § 12. Офіційно-ділова лексика № 116-125

 • СЛОВОТВІР № 126-185

  • § 13. Основні способи словотворення в українській мові № 126-133

  • § 14. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають буквосполучення -ЧН-, -шн- № 137-145

  • § 15. Зміни приголосних при творенні прикметників на -зьк(ий), -цьк(ий), -ськ(ий) та іменників на -зтв(о), -цтв(о), -ств(о) № 146-152

  • § 16. Сполучні о, е, є в складних словах № 154-162

  • § 17. Написання слів з пів- разом, через дефіс, з апострофом № 164-168

  • §18. Написання складних слів разом і через дефіс № 170-176

  • § 19.Творення і правопис складноскорочених слів № 177-185

 • МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК № 186-343

  • § 20. Загальна характеристика частин мови № 186-191

  • § 21. Іменник як частина мови: загальне значення,морфологічні ознаки, синтаксична роль № 193-198

  • § 22. Іменники — назви істот і неістот № 200-206

  • § 23. Іменники — загальні та власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах № 210-211

  • § 24. Рід іменників. Іменники спільного роду № 217-229

  • § 25. Число іменників № 231-239

  • § 26. Відмінки іменників № 242-251

  • § 27. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни № 252-260

  • § 28. Відмінювання іменників і відміни № 261-268

  • § 29. Відмінювання іменників II відміни № 269-277

  • § 30. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку № 280-287

  • § 31. Відмінювання іменників III та IV відміни № 291-298

  • § 32. Відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині № 299-304

  • § 33. Не з іменниками № 308-310

  • § 34. Букви е, и, і в суфіксах -єчок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -инн(я), -ев(о) № 314-321

  • § 35. Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові № 325-330

  • § 36. Особливості творення іменників № 331-343

 • МОРФОЛОГІЯ. ПРИКМЕТНИК № 346-442

  • § 37. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 346-351

  • § 38. Групи прикметників за значенням № 353-360

  • § 39. Ступені порівняння прикметників № 363-370

  • § 40. Прикметники твердої і м'якої групи. Відмінювання прикметників № 373-377

  • § 41. Форми прикметників № 379-383

  • § 42. Творення прикметників № 385-392

  • § 43. Перехід прикметників в іменники № 395-401

  • § 44. Написання прикметникових суфіксів № 403-410

  • § 45. Написання не з прикметниками № 411-416

  • § 46. Написання -н- і - нн- у прикметниках № 418-424

  • § 47. Написання складних прикметників № 427-432

  • § 48. Написання прізвищ прикметникової форми № 438-442

 • МОРФОЛОГІЯ. ЧИСЛІВНИК № 444-479

  • § 49. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 444-449

  • § 50. Кількісні й порядкові числівники № 451-461

  • § 51. Відмінювання власне кількісних, збірних і неозначено-кількісних числівників № 462-471

  • § 52. Відмінювання порядкових числівників № 472-479

 • МОРФОЛОГІЯ. ЗАЙМЕННИК № 480-528


Варто переглянути

13.01 14:48
Не та впоава

До вправи: 349

Вчимося успішно з ГДЗ

З нашими посібниками Ви зможете швидко перевірити всі домашні завдання і бути впевненими в тому, що виконали їх правильно. Просто заходьте у розділ ГДЗ 6 клас українська мова і вибирайте потрібний збірник.

ГДЗ укр мова онлайн

Сучасний школяр може скористатися ГДЗ Укр мова 6 клас Єрмоленко нова програма в будь-який час і в будь-якому місці, навіть на перерві в школі перед уроком, адже наш сайт адоптований до будь-яких мобільних пристроїв і ним так просто користуватися зі смартфону.

Зручність наших ГДЗ

Також варто зазначити, що на нашому сайті Вам не прийдеться витрачати час на реєстрацію, а всі збірники готових домашніх завдань з правильними відповідями доступні абсолютно безплатно.