Where i live

Exercise 2. Read. A. Listen to the dialogue. Then read it out in groups. B. Read again and match to make true sentences. Прочитайте. А. Послухайте діалог. Потім прочитайте його в групах. B. Прочитайте ще раз і з’єднайте, щоб вийшли правильні речення.


A. Mum: Liz! Can you do me a favour? Мама: Ліз! Чи можете ви зробити мені люб'язність?

Liz: Sure, what? Ліз: Звичайно, що?

Mum: Can you take these books to the library for me? I’m busy. Мама: Ти можеш віднести мені ці книги в бібліотеку? Я зайнятa.

Liz: OK, give them to me. Ліз: Добре, дай їх мені.

Later... Пізніше...

Liz: Hello? Ліз: Привіт?

Mum: Liz, can you go to the newsagent’s and buy a newspaper? Мама: Ліз, ти можеш піти в газетний кіоск і купити газету?

Liz: The newsagent’s? Where is it? Is it far? Ліз: У газетного кіоску? Де це? Це далеко?

Mum: No, it’s near the skatepark. Мама: Ні, це біля скейтпарку.

Liz: Oh, yeah, I remember now. OK, Mum but can I go to the skatepark? I want to go skateboarding with my friends. Ліз: О, так, тепер я пам'ятаю. Добре, мамо, але чи можу я піти в скейтпарк? Я хочу покататися на скейтборді з друзями.

Mum: Sure. I don’t need the newspaper now. Мама: Звичайно. Газета мені зараз не потрібна.

A bit later... Трохи пізніше...

Liz: Hello again, Mum. Ліз: Привіт ще раз, мамо.

Mum: Sorry, Liz. Can you do me another favour? Your dad needs a toothbrush. Can you go to the supermarket and get him a new toothbrush? Мама: Вибач, Ліз. Ви можете зробити мені ще одну послугу? Твоєму татові потрібна зубна щітка. Чи можете ви піти в супермаркет і купити йому нову зубну щітку?

Liz: OK, Mum. Ліз: Добре, мамо.

Mum: Thanks a lot. Мама: Дуже дякую.

 

B. Liz wants to go to the skatepark. Ліз хоче піти в скейтпарк.

Liz can’t go skateboarding in the end. Зрештою Ліз не може кататися на скейтборді.

Liz’s mum can’t take the books to the library. Мама Ліз не може віднести книжки до бібліотеки.

Liz’s mum wants a newspaper from the newsagent’s. Мама Ліз хоче газету з газетного кіоску.

Liz’s dad wants a new toothbrush. Тато Ліз хоче нову зубну щітку.

Повідомити про помилку