Where i live

Exercise F. Complete using personal pronouns. Доповніть, використовуючи особові займенники.


1. I can’t find my pencil. Give me your pencil, please. Я не можу знайти свій олівець. Дай мені, будь ласка, свій олівець.

2. That girl can’t climb the fence. Let’s help herЦя дівчина не може перелізти паркан. Давайте допоможемо їй.

3. Look at that poster. It is very nice. Let’s buy itПодивіться на той плакат. Це дуже гарно. Давайте купимо його.

4. A: Look. Those are Maksym’s sisters. Подивіться. Це сестри Максима.

B: Where? / Де?

A: They’re next to him. Can you see them, now? Вони поруч з ним. Ви можете побачити їх зараз?

Повідомити про помилку