Where i live

Exercise 4. Pronunciation. A. Listen and repeat. Which letters are silent? mustn’t climb. B. Read the words and underline the silent letters. Then listen and check your answers. Вимова. А. Послухайте і повторіть. Які букви мовчать? не повинен лізти. Б. Прочитайте слова й підкресліть тихі букви. Потім послухайте і перевірте свої відповіді.


know, castle, tonight, talk, listen, eight, design, knee.

знати, замок, сьогодні ввечері, говорити, слухати, вісім, дизайн, коліно.

Повідомити про помилку