Where i live

Exercise 3. Grammar. Complete using personal pronouns. Граматика. Доповніть, використовуючи особові займенники.


1. Look at that T-shirt. It is very nice. I want to buy itПодивіться на цю футболку. Це дуже гарно. Я хочу її купити.

2. A: Where are Jenny and Greg? A: Де Дженні та Грег?

B: They’re over there. Can you see themВ: Вони там. Ви їх бачите?

3. A: Maria’s on the phone. She wants to talk to youA: Марія на телефоні. Вона хоче з тобою поговорити.

B: OK. Give me the phone. В: Добре. Дай мені телефон.

4. Harry is a nice person. Do you like himГаррі приємна людина. Він тобі подобається?

5. Give me that newspaper. I want to read itДай мені ту газету. Я хочу це прочитати.

Повідомити про помилку