What an experience!

Exercise 5. Write. Write a few sentences about where you were last Sunday. Use the ideas in the box and the questions given. Напишіть кілька речень про те, де ви були минулої неділі. Використовуйте ідеї в рамці та надані запитання.


Where were you last Sunday? - Last Sunday I were in museum. Де ти був минулої неділі? — Минулої неділі я був у музеї.

Who were you with? - I were with my family. З ким ви були? – Я був із сім’єю.

How was it? Was it interesting/boring/exciting/scary/dangerous, etc.? - It was interesting. Як це було? Чи було це цікаво/нудно/захоплююче/страшно/небезпечно тощо? - Це було цікаво.

Were you scared/bored/happy/sad/excited/angry/surprised, etc.? - I were happy. Вам було страшно/нудно/радісно/сумно/схвильовано/злий/здивовано тощо? - Я був щасливий.

Повідомити про помилку